कन्या सुमंगला योजनेसाठी कोण पात्र आहे ?

कन्या सुमंगला योजनेसाठी कोण पात्र आहे ?

allpmmodiyojana.com 

अर्जदार हा उत्तरप्रदेश चा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र असावे.

अर्जदार हा उत्तरप्रदेश चा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र असावे. 

allpmmodiyojana.com 

 अर्जदाराच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक नसावे.

allpmmodiyojana.com 

एका कुटुंबात फक्त दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येता आहे.

एका कुटुंबात फक्त दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येता आहे.

allpmmodiyojana.com 

 जर एखाद्या कुटुंबात अनाथ मुलीना दत्तक घेतली.आणि त्यांच्या घरातील २ मुलीं आहेत  अशा परिस्थिती मध्ये घेतलेल्या २ दत्तक मुली आणि घरातील २ मुली यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

 जर एखाद्या कुटुंबात अनाथ मुलीना दत्तक घेतली.आणि त्यांच्या घरातील २ मुलीं आहेत  अशा परिस्थिती मध्ये घेतलेल्या २ दत्तक मुली आणि घरातील २ मुली यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

allpmmodiyojana.com 

 जर एखाद्या कुटूंबात २ पेक्षा जास्त मुली असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

 जर एखाद्या कुटूंबात २ पेक्षा जास्त मुली असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

allpmmodiyojana.com 

जर एखाद्या महिलेला पहिल्या प्रसूतीनंतर मुलगी झाली असेल. आणि दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळेस २ जुळ्या मुली झाल्या तर त्या ३ ही मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

जर एखाद्या महिलेला पहिल्या प्रसूतीनंतर मुलगी झाली असेल. आणि दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळेस २ जुळ्या मुली झाल्या तर त्या ३ ही मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

allpmmodiyojana.com 

PM Kisan Maandhan Yojana List 2022

PM Kisan Maandhan Yojana List 2022

allpmmodiyojana.com 

सविस्तर माहितीसाठी 

सविस्तर माहितीसाठी 

allpmmodiyojana.com 

अजून अशाच इतर web stories साठी 

अजून अशाच इतर web stories साठी 

allpmmodiyojana.com