प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना २०२२

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना २०२२

allpmmodiyojana.com 

PMJJBY ही एक विमा योजना आहे जी कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये जीवन विमा संरक्षण देते. 

PMJJBY ही एक विमा योजना आहे जी कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये जीवन विमा संरक्षण देते. 

allpmmodiyojana.com 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कागदपत्रे

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कागदपत्रे 

allpmmodiyojana.com 

आधार कार्ड ओळख पत्र मोबाइल नंबर पासपोर्ट साईज फोटो बँक पासबुक

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टोल फ्री नंबर

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टोल फ्री नंबर 

allpmmodiyojana.com 

१८०००८०११११ / १८००११०००१

अधिकृत वेबसाईट 

https://jansuraksha.gov.in/

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बंद कशी करायची?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बंद कशी करायची?

allpmmodiyojana.com 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रजिस्ट्रेशन 

allpmmodiyojana.com 

स्टेप १

 सर्व प्रथम अर्जदाराला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल

www .jansuraksha.gov.in

allpmmodiyojana.com 

स्टेप ३

 यानंतर माहिती भरल्यानंतर ती जिथे तुमचे बँक खाते आहे त्या बँकेत जमा करावी लागेल

allpmmodiyojana.com 

स्टेप ४

 पेमेंटसाठी खात्यात पुरेशी रक्कम असावी. बँकेकडे असलेल्या खातेधारकाच्या बचत खात्यातून प्रीमियम थेट बँकेद्वारे स्वयं-डेबिट केला जाईल

allpmmodiyojana.com 

स्टेप ५

 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संमती पत्र आणि प्रीमियम रकमेचे ऑटो डेबिट सबमिट करणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासोबत अर्जाचा नमुना, आवश्यक ते कागदपत्रे जोडली जाणे आवश्यक आहे.

allpmmodiyojana.com 

सविस्तर माहितीसाठी