प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेच्या पात्रता काय आहे?

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेच्या पात्रता काय आहे?

allpmmodiyojana.com 

 १. अर्जदार भारतीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

 १. अर्जदार भारतीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

allpmmodiyojana.com 

पात्रता 

पात्रता 

२. लाभार्थीचे वय १८ ते ७० असून त्याचे बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

२. लाभार्थीचे वय १८ ते ७० असून त्याचे बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

allpmmodiyojana.com 

पात्रता 

३. बँक किंवा पोस्ट खाते व इन्शुरन्स कंपन्या सर्व वैयक्तिक खातेदारांना सामील होण्याचा अधिकार आहे 

३. बँक किंवा पोस्ट खाते व इन्शुरन्स कंपन्या सर्व वैयक्तिक खातेदारांना सामील होण्याचा अधिकार आहे 

allpmmodiyojana.com 

पात्रता 

४. बँकांचे वैयक्तिक बँक खातेधारक जे सहभागी होणार त्यांच्या खात्याला ऑटो-डेबिट सक्षम करण्यास संमती देतात, त्यांना या योजनेमध्ये नोंदणी करता येईल.

४. बँकांचे वैयक्तिक बँक खातेधारक जे सहभागी होणार त्यांच्या खात्याला ऑटो-डेबिट सक्षम करण्यास संमती देतात, त्यांना या योजनेमध्ये नोंदणी करता येईल.

allpmmodiyojana.com 

पात्रता 

इथे क्लिक करा.

allpmmodiyojana.com 

अधिक माहितीसाठी