रेल कौशल विकास योजनेचे पात्रता आणि  फायदे 

allpmmodiyojana.com 

 १. प्रशिक्षणासाठी उमेदवाराची ७५% उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे. २.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे.

 १. प्रशिक्षणासाठी उमेदवाराची ७५% उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे. २.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे.

allpmmodiyojana.com 

   पात्रता  

 ३.अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असावा. ४.उमेदवाराने राज्य/केंद्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त संस्थेतून हायस्कूल परीक्षा किंवा समकक्ष उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

 ३.अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असावा. ४.उमेदवाराने राज्य/केंद्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त संस्थेतून हायस्कूल परीक्षा किंवा समकक्ष उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

allpmmodiyojana.com 

 ५. प्रशिक्षणानंतर उमेदवाराला एक परीक्षा द्यावी लागेल ज्यामध्ये लेखी परीक्षेत किमान ५५% आणि प्रात्यक्षिकमध्ये ६०% गुण मिळवणे बंधनकारक असेल.

 ५. प्रशिक्षणानंतर उमेदवाराला एक परीक्षा द्यावी लागेल ज्यामध्ये लेखी परीक्षेत किमान ५५% आणि प्रात्यक्षिकमध्ये ६०% गुण मिळवणे बंधनकारक असेल.

allpmmodiyojana.com 

६. प्रशिक्षण घेण्यासाठी उमेदवार वैद्यकीय दृष्ट्या तंदुरुस्त असावा. उमेदवाराने नोंदणीकृत MBBS डॉक्टरांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

६. प्रशिक्षण घेण्यासाठी उमेदवार वैद्यकीय दृष्ट्या तंदुरुस्त असावा. उमेदवाराने नोंदणीकृत MBBS डॉक्टरांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

allpmmodiyojana.com 

प्रधानमंत्री जन धन योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री जन धन योजना म्हणजे काय?

allpmmodiyojana.com 

अधिक माहितीसाठी 

१.या योजनेतून युवक व महिलांना औद्योगिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. २.या योजनेद्वारे देशातील तरुणांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे

१.या योजनेतून युवक व महिलांना औद्योगिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. २.या योजनेद्वारे देशातील तरुणांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे

allpmmodiyojana.com 

फायदे 

३.या योजनेतून ५० हजार तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ४. या योजनेतून तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. ५. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर युवकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

३.या योजनेतून ५० हजार तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ४. या योजनेतून तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. ५. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर युवकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

allpmmodiyojana.com 

अधिक माहितीसाठी 

अधिक माहितीसाठी 

allpmmodiyojana.com