पीएम किसान मानधन योजना

कागदपत्रे 

 आधार क्रमांक  जन्मतारीख  ओळखपत्र  वय प्रमाणपत्र  उत्पन्न प्रमाणपत्र  मोबाईल नंबर  पासपोर्ट आकाराचा फोटो बँक पासबुक 

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  

कागदपत्रे 

आधार कार्ड वोटर आय डी मोबाइल नंबर  आयडेंटिटी कार्ड  बँक खाते पासबुक’  पासपोर्ट साईझ फोटोग्राफ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

कागदपत्रे 

 पॅन कार्ड आधार कार्ड अर्जाचा कायमस्वरूपी पत्ता मागील ३ वर्षाचा ताळेबंद इनकॉम टॅक्स रिटर्न व्यवसायाचा पुरावा  व स्थापनेचा पुरावा पासपोर्ट फोटोग्राफ

अटल पेंशन योजना

कागदपत्रे 

 पॅन कार्ड आधार कार्ड अर्जाचा कायमस्वरूपी पत्ता मोबाईल नंबर   पासपोर्ट फोटोग्राफआधार क्रमांकाशी  लिंक केलेला वैध बँक खाते क्रमांक  

 ई-श्रम कार्ड योजना

कागदपत्रे 

 पत्याचा पुरावा  वयाचा पुरावा  उत्पन्नाचा दाखला  बचत खाते क्रमांक बँक पासबुक वरील IFSC Code  रेशन कार्ड  आधार क्रमांक  वोटर आयडी  ई-मेल आयडी  फोटोग्राफ  

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  

कागदपत्रे 

 EPFO अंतर्गत कर्मचारी नोंदणी  असलेले प्रमाणपत्र आधार कार्ड  कर्मचाऱ्यांना पगार हा दरमहा  १५००० किंवा त्यापेक्षा कमी 

दिल्ली श्रमिक मित्र योजना

कागदपत्रे / पात्रता 

  अर्जदार हा दिल्ली चा रहिवासी असावा. आधार कार्ड  पत्त्याचा पुरावा उत्पन्न प्रमाणपत्र  वयाचा पुरावा  शिधापत्रिका  पासपोर्ट फोटोग्राफ  मोबाइल नंबर ई-मेल आयडी

अशाच वेगवेगळ्या योजनांसाठी आणि web stories साठी 

Follow करा 

Arrow